چرا حضرت معصومه(س) ازدواج نکردند؟

چرا حضرت معصومه(س) ازدواج نکردند؟

به گزارش جاویدانی قم پژوهشگر تاریخ اسلام اظهار داشت: بعد از شهادت امام کاظم (ع) بنابر وصیت امام کاظم (ع) فرزندان دختر ایشان تحت سرپرستی امام رضا (ع) قرار گرفتند و امام کاظم (ع) در وصیت نامه خود فرمودند «هیچ یک از دخترانم را نباید برادران مادری، سلاطین و یا عموهایشان شوهر دهند، مگر با نظر و مشورت حضرت رضا (ع)، اگر بدون اجازه او به چنین کاری اقدام نمایند، باخدا و رسول خدا مخالفت ورزیده اند و در سلطنت خدا منازعه کرده اند؛ چونکه او به مصالح قومش در امر ازدواج آگاه تر است. پس هرکسی را او بخواهد، تزویج می کند و هرکسی را او نخواهد، تزویج نمی کند»


مجیدی در کارگاه معصومه شناسی که هم زمان با ایام معصومیه ویژه بانوان و دختران جوان در آستان مقدس حضرت معصومه (س) برگزار شد، ضمن اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت معصومه (س)، این بانو را الگویی ممتاز برای دختران جوان دانست و اظهار داشت: حضرت معصومه (س) در دامان پدر و برادری معصوم پرورش یافته و تربیت در خانواده معصوم و پرورش در دامان امام رضا ضد السلام از این بانوی عظیم الشان در تاریخ شخصیتی ممتاز و بی نظیر عرضه داد.
کارشناس معارفی با تاکید بر این که حضرت معصومه (س) از همان دوران کودکی بانویی ممتاز و عالمه بود، اظهار داشت: این بانو در شخصیت و علم شباهت زیادی به حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) دارد و امام کاظم (ع) به واسطه علم و مقام عظیم درباره ایشان می فرمایند «که پدر به فدایش شود»
وی ادامه داد: ایشان از نظر شخصیت فردی و کمالات روحی در بین فرزندان امام کاظم (ع) شخصیت ممتازی داشته و پس از برادرش امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) در والاترین رتبه جای دارد و شیخ مفید در باره مقام این بانو بیان می کند که امام کاظم (ع) حداقل هجده دختر داشته اند و حضرت معصومه (س) که به فاطمه کبرا مشهور هستند در بین این بانوان سرآمد هستند و حاج شیخ عباس قمی هم درباره حضرت معصومه (س) و دختران امام کاظم (ع) بیان می کند که «برحسب آنچه به ما رسیده، افضل آنها سیده جلیله معظمه، فاطمه بنت امام موسی ضد السلام معروف به حضرت معصومه است».
مجیدی افزود: شیخ محمدتقی تستری در کتاب «قاموسی الرجال» فضیلت حضرت معصومه (س) را نه تنها در بین دختران، بلکه در بین پسران حضرت امام کاظم ضد السلام البته به غیر از امام رضا (ع) بی نظیر می داند و می نویسد «در میان فرزندان امام کاظم (ع) با آن همه کثرتشان، پس از امام رضا (ع) کسی هم شأن حضرت معصومه (س) نیست»
وی افزود: بعد از شهادت امام کاظم (ع) بنابر وصیت امام کاظم ضد السلام فرزندان دختر ایشان تحت سرپرستی امام رضا (ع) قرار گرفتند و امام کاظم (ع) در وصیت نامه خود فرمودند «هیچ یک از دخترانم را نباید برادران مادری، سلاطین و یا عموهایشان شوهر دهند، مگر با نظر و مشورت حضرت رضا (ع)، اگر بدون اجازه او به چنین کاری اقدام نمایند، باخدا و رسول خدا مخالفت ورزیده اند و در سلطنت خدا منازعه کرده اند؛ چونکه او به مصالح قومش در امر ازدواج آگاه تر است. پس هرکسی را او بخواهد، تزویج می کند و هرکسی را او نخواهد، تزویج نمی کند»
پژوهشگر تاریخ اسلام خاطرنشان کرد: ازاین رو وصیت حضرت معصومه (س) و دیگر خواهرانشان تحت حمایت و تربیت امام رضا (ع) قرار گرفتند و حضرت معصومه (س) در مقام عبادت و بندگی خداوند به مرتبه ای رسیدند که معصومه لقب گرفتند و معصومه به بانویی گفته می شود که باوجود این که قادر به انجام گناه است؛ اما به لحاظ معنوی و روحی به درجه ای از کمال رسیده که نه تنها گناه نمی کند بلکه حتی مرتکب به ترک اولی هم نمی گردد.
مجیدی ضمن اشاره به القاب حضرت معصومه (س) و شاخصه هایی که این بانو را به الگویی بی نظیر برای دختران تبدیل نموده است، اظهار داشت: حیا و عفت در حضرت معصومه (س) بسیار ممتاز است بگونه ای که مانند حضرت زهرا (س) هیچ مردم نامحرمی هیچگاه حضرت معصومه (س) و دیگر خواهرانشان را ندید و این بانو از اختلاط با نامحرمان به شدت پرهیز می کردند.
وی ادامه داد: حضرت معصومه (س) به حدی عفیف و باحیا بودند که حتی زمانی که برای دفاع از امام رضا (ع) بعنوان امام زمان خود هجرت کرده و عازم ایران شدند، برادران و مردان محرم خود را در چارچوب کاروان با خود همراه کردند و در راه هجرت باوجود این که جز چهار بانوی سخنور عالم هستند تنها در بین بانوان به ایراد سخنرانی پرداخته و از پشت پرده حقانیت امام رضا و جایگاه امامت را برای مردم تبیین کردند.
وی یکی از صفات پسندیده و نیکوی این بانوی عظیم الشأن را علاقه و دوستی زایدالوصف این بانو به خانواده و بخصوص امام رضا (ع) عنوان نمود، اظهار داشت: حضرت معصومه (س) همواره از امام رضا (ع) تبعیت کرده و هیچگاه در مسیری خلاف دستور امام حرکت نکردند.
مجیدی اظهار نمود: دختران نوجوان و جوان امروز هم باید از این شاخصه حضرت معصومه (س) تبعیت کرده و همواره از پدر و مادر تبعیت و فرمان برداری کنند و این تبعیت و اطاعت از پدر و مادر و خانواده تا جایی است که فرمان آنها مخالف فرمان خداوند نباشد؛ ازاین رو از آنجاییکه امروز به واسطه جنگ نرم فرهنگی دشمن خطرات و صدمه های زیادی در کمین دختران نوجوان و جوان است، تبعیت از پدر و مادر دلسوز می تواند زمینه سعادت و عقابت به خیری دختران را فراهم آورد.
وی با تاکید بر این که حضرت معصومه (س) به علل مختلف ازجمله نبود همسر هم شان و اختناق و ظلم خلفای عباسی هیچگاه ازدواج نکردند، اظهار داشت: این بانو باوجود این که ازدواج نکردند اما همان گونه که قرآن کریم تاکید کرده است همواره عفت و پاک دامنی پیشه کرده و دختران امروز هم باید در این حوزه به این بانو تأسی کنند.
پژوهشگر تاریخ اسلام خاطرنشان کرد: متأسفانه در جامعه امروز عده ای زیادی از دختران تصور می کنند که با بی حجابی بستر ازدواج برای دختران جوان افزایش می یابد؛ درحالی که تجربه نشان داده نه تنها بی حجابی باعث افزایش ازدواج نشده بلکه یکی از علل افزایش سن ازدواج و تجرد مردان در جامعه امروز بی حجابی دختران است.
مجیدی بابیان این که حضرت معصومه (س) در علم و دانش هم شخصیت ممتازی است، اظهار نمود: فشارهای سیاسی و ظلم و جور عباسیان در دوران زندگانی حضرت معصومه (س) سبب شده بود که نقل احادیث بسیار دشوار باشد؛ بااین حال نام حضرت معصومه (س) در سلسله راویان چند حدیث باقی مانده است که مبین «محدثه» بودن آن حضرت است.
وی ادامه داد: حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث معراج، حدیث سلسله الذهب ازجمله احادیثی هستند که به نقل از حضرت معصومه (س) در راه هجرت به ایران نقل شده است و همه این احادیث بر محور «امامت و ولایت» استوار است و همه بعنوان اسنادی برای اثبات حق خاندان پیامبر (ص) و تاکید بر وصایت حضرت امیرمؤمنان (ع) به کار می روند و اضافه بر مسیر هجرت حضرت معصومه (س) در قم هم در مدت اقامت به تمامی پرسش های بانوان اشعری قم در عرصه امامت و تبیین جایگاه امام معصوم برای مردم پاسخ دادند و دفاع از جایگاه امامت و پاسخگویی به شبهات و تبیین نقشه های مأمون از مهم ترین علل هجرت این بانوی عظیم الشان به ایران است.
کارشناس معارفی افزود: احادیثی که حضرت معصومه (س) بیان شده همه در پشتیبانی از امام معصوم و در وصف شیعیان و حقانیت تشیع است که این امر با عنایت به شرایط آن زمان نشانگر شجاعت و جرئت بی نظیر این بانو است که. باوجود خفقان حاکم در زمان هارون و بعد از آن که نقل احادیث ممنوع بود، ایشان در همه حال از اسلام واقعی دفاع کردند و تا آنجایی که توانستند پیام ولایت را به گوش مسلمانان رساندند و این درسی برای دختران ماست که همیشه و در همه حال به فکر احیاء اسلام باشند.
مجیدی اظهار نمود: متأسفانه در جامعه امروز باوجوداینکه کشور ما کشوری اسلامی است انجام برخی از وظایف دینی مانند وظیفه امربه معروف و نهی از منکر در معرض فراموشی است و افراد به علل مختلف از انجام این وظیفه کوتاهی می کنند که بانوان جوان برای حفظ سلامت جامعه اسلامی بخصوص در مورد دستورات واجب مانند نماز، احکام اسلامی و حجاب باید از حضرت معصومه الگوبرداری کرده و برای احیای اسلام کوشیده و به پا خیزند.
وی ادامه داد: حضرت معصومه (س) در پشتیبانی از امام عصر خویش مانند حضرت زهرا (س) عمل کرده و اولین شهید در راه دفاع از امام رضا ضد السلام هستند و این بانوی عظیم الشان تا پای جان از ولی خدا دفاع کرد و در سن ۲۸ سالگی بعد از تحمل رنج های فراوان و بعد از تحمل رنج شهادت ۲۸ نفر از براداران خود و مشاهده واقعه ای مانند واقعه عاشورا رحلتی شهادت گونه داشتند.
پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد جامعه الزهرا حضرت معصومه (س) را اسوه تقوا و پشتکار برای دختران جوان عنوان نمود، خاطرنشان کرد: تلاش و پشتکار فراوان درس دیگری است که دختران ما می توانند از این بانوی ارجمند فرابگیرند؛ چونکه امام کاظم (ع) دختران دیگری هم داشتند ولی هیچ کدام از این بانوان به چنین درجه ای نرسیدند و عواملی همچون تابع خانواده بودن، علم و دانش بسیار، شجاعت و دلیری، پشتیبانی از حریم ولایت، تلاش و پشتکار بی حدوحصر و تقوا حضرت معصومه سلام الله علیها را به الگویی یگانه و بی بدیل برای دختران جوان تبدیل نموده است که می توانند در تمامی عرصه ها از این بانو الگوبرداری کنند؛ چونکه حضرت معصومه سلام الله علیها به دختران جوان آموختند که دست یابی به مقام عصمت برای تمامی انسان ها ممکن بوده و این مقام ها بسته به تقوا و تلاش آدمی است و انسان با تلاش و کوشش و تقوا می تواند در زمره اولیای الهی قرارگرفته و در بین امام زادگان به چهره ای شاخص و برجسته تبدیل گردد و بانوان و دختران امروز می توانند در دفاع از ولایت مطالبه گر بوده و همواره در راه ولایت امام معصوم و نایبان امام معصوم که همان ولایت فقیه است حرکت کنند.
منبع:

1400/08/13
20:33:33
0.0 / 5
483
تگهای خبر: احیا , سلامت , فرهنگ , قرآن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
جاویدانی