مطالب جاویدانی

توسط كانون پرورش فكری؛

انتشار کتاب همه بچه ها لاک پشت کوچولو هستند! برای بچه ها

انتشار کتاب همه بچه ها لاک پشت کوچولو هستند! برای بچه ها
توسط انتشارات جمال؛

من اعتراض دارم به چاپ دوم رسید

من اعتراض دارم به چاپ دوم رسید
رمضانی با جاویدانی مطرح كرد؛

ظرفیتهای صنعت نشر ما چگونه به چشم ناشران خارجی می آید؟

ظرفیتهای صنعت نشر ما چگونه به چشم ناشران خارجی می آید؟

بهترین سایت خارجی کسب درامد از تماشای فیلم

بهترین سایت خارجی کسب درامد از تماشای فیلم

ساخت مستند پژوهشی میرزا کوچک خان جنگلی

ساخت مستند پژوهشی میرزا کوچک خان جنگلی
به همت سازمان بسیج هنرمندان كشور؛

سلسله نشست های تخصصی هنر انتخاب

سلسله نشست های تخصصی هنر انتخاب
یونس شكرخواه مطرح كرد؛

روزنامه نگاری را به چشم شغل نبینید!

روزنامه نگاری را به چشم شغل نبینید!
کاندیدای شازند؛

دکتر بهمن شریفی

دکتر بهمن شریفی
فرمانیان با جاویدانی مطرح كرد؛

جهان تا قبل از طوفان الاقصی در بایکوت خبری به سر می برد

جهان تا قبل از طوفان الاقصی در بایکوت خبری به سر می برد
در گفت وگو با جاویدانی مطرح شد؛

رمان انقلابی باید رنگ واقعیت داشته باشد

رمان انقلابی باید رنگ واقعیت داشته باشد
جاویدانی