اولین کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی

اولین کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی

به گزارش جاویدانی دبیر علمی اولین کنگره جهانی ˮفارابی و فرهنگ و تمدن اسلامیˮ اظهار داشت: علاقمندان جهت شرکت در این کنگره می توانند چکیده مقالات خویش را تا آخر مردادماه ۱۴۰۱ و اصل مقالات را تا آخر آذر ماه به ایمیل کنگره به آدرس farabicongress@iscs.ac.ir ارسال نمایند.


به گزارش جاویدانی به نقل از ایسنا، رضا ماحوزی دبیر علمی اولین کنگره جهانی "فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی" در نشست خبری این کنگره ضمن اشاره به این که این کنگره به اهتمام مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی برگزار می شود، اظهار داشت: فارابی یکی از چهره های درخشان عقلانیت و خرد بشری است که در تمدن اسلامی بالیده و پرچم دار گفتگوهای بینافرهنگی و صلح خردمندان و حکیمان و همینطور بنیانگزار دانشی مساله محور در جهان اسلام به نام حکمت اسلامی است.
وی افزود: اهمیت فارابی برای ما نه صرفاً از وجه تاریخی و تمدنی که خود بسیار پرارزش است بلکه بیشتر از آن، به لحاظ مضامین و سخن ها و درس هایی است که می تواند برای جهان معاصر داشته باشد. فارابی نظریه منسجم سیاسی و اجتماعی خویش را در متن نظریه ای بزرگتر و منسجم تر مابعدالطبیعی که در برگیرنده شئون انسان شناختی، جهان شناختی و خداشناختی است مطرح کرده است.
ماحوزی خاطرنشان کرد: تز سیاسی و اجتماعی او نه یک تز تک بعدی و حتی چند بعدی، بلکه تزی شبکه ای است که هر صاحب خرد و هر متفکر و متأملی، حین مطالعه و تعمق در باب آن می تواند روابط رفت و برگشتی آن با ده ها مبحث نزدیک و دور معرفتی و وجودی را بیابد و فهم کند. این سخن در باب دیگر نظریات وی در زبان شناسی، اخلاق، مدیریت، زیبایی و هنر، ریاضیات و هندسه و غیره هم صادق است. این خصیصه، اندیشه های فارابی را به مثابه الگویی معرفتی و دانشی برمی آورد که برای دنیای معاصر بسیار آموزنده و حاوی مضامین جدی و قابل تأمل است.
وی افزود: ده ها و صدها مبحث تخصصی اما جدا جدا و پاره پاره حیات بشری که تحت عنوان علوم انسانی روزگار ما در دپارتمان ها و دانشکده ها و محافل آموزش عالی جهان بررسی می شوند، می توانند با الگوی فارابی وارد گفتگوهایی عمیق و جان دار شوند؛ درست همان گونه که خود فارابی با اقطاب و پیشینیان خویش در جای جای عالم با فرهنگ ها و زبان ها و دین های مختلف گفتگو کرده و خویشتن را در آثار و اندیشه ها و حیات عملی خود به مثابه فیلسوف گفتگو و فرهنگ و صلح معرفی کرده است.
ماحوزی ضمن اشاره به برگزاری کنگره فارابی اظهار داشت: ما در نخستین کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی، ضمن بازخوانی اندیشه های این حکیم وارسته و پرهیزکار در معنای راستین کلمه، تلاش داریم از عینک موضوعات و مسائل جهان معاصر، خاصه پرسش های مطرح در رشته های آکادمیک حوزه علوم انسانی، فارابی را به زمانه خویش آوریم و با او گفتگوهایی نغز و عالمانه داشته باشیم؛ گفتگوهایی که درواقع تحقق خواسته و منش شخص فارابی در متن حوزه تمدن خراسان و ایران فرهنگی است.
ماحوزی اظهار داشت: فارابی در متن تمدن گفتگومدار خراسانی نضج یافت و در همان تمدن بالید و رشد کرد. او فرزند راستین خراسان بزرگ و بارزترین نماد و شاخص فرهنگ خراسانی و پرچم دار گفتگوهای علمی و فرهنگی است. سفر وی از مرو تا مصر و به گفتگو درآوردن اندیشه های یونانی، مصری، ایرانی، هندی، بودایی، اسلامی و غیره، همان راهی است که امروزه ما باید در منش آکادمیک خویش موردنظر قرار دهیم؛ گفتگوهایی بین قدیم و جدید، گفتگوهایی میان رشته ای و گفتگوهایی صلح محور و فرهنگ دوست و خردپرور.
دبیر علمی کنگره جهانی فارابی با دعوت از تمامی فارابی شناسان داخلی و خارجی برای همکاری در برگزاری این کنگره اظهار داشت: ما می خواهیم این افراد که خیلی از آنها در کمیته ی علمی کنگره همکاری خواهند داشت، ما را در تحقق اهداف و نیات فارابی حکیم که ما او را معلم ثانی گفتگو و خردمندی می شناسیم، یاری کنند و مقالات تحقیقی خویش را با هدف تحقق نیات موردنظر این کنگره ارسال کنند.
ماحوزی ضمن اشاره به اهداف کنگره جهانی کنگره اظهار داشت: بازخوانی تطبیقی اندیشه های فلسفی و اجتماعی فارابی، برقرای پیوند آکادمیک بین فارابی شناسان جهان، احیای مواریث و اندیشه های فرهنگی و تمدنی پارسی- اسلامی و امکان سنجی میان رشته ای بررسی اندیشه های فارابی با علوم انسانی معاصر و مسائل روز اهداف کنگره را می سازند.
ایشان در ادامه به معرفی کارگروه های علمی کنگره پرداخت و اظهار داشت: این کارگروه ها شامل فارابی و تاریخ فلسفه، مابعدالطبیعه و حکمت نظری، حکمت عملی، علوم و شاخه های آن، زبان و هویت، گفتگوهای فرهنگ ها، دین و هنر و فارابی و تمدن اسلامی می شوند.
ماحوزی ضمن اشاره به مهلت ارسال چکیده و متن کامل مقالات به کنگره فارابی اظهار داشت: این کنگره با مشارکت دانشگاه ها و مراکز فارابی پژوه بین المللی در اسفندماه سالجاری برگزار گردد و علاقمندان برای شرکت می توانند چکیده مقالات خویش را تا آخر مردادماه ۱۴۰۱ و اصل مقالات را تا آخر آذر ماه به ایمیل کنگره به آدرس farabicongress@iscs.ac.ir ارسال نمایند.
او در آخر سخنانش با اعلان اینکه نشست هایی تخصصی پیش از برگزاری کنگره برگزار می شود، اظهار داشت: ما از ظرفیت های ۱۵ گروه بخش داخلی جشنواره بین المللی فارابی برای گفتگوهای آکادمیک تحت عنوان «فارابی و گفت وگوهای قدیم و جدید» استفاده خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا رئیس شورای علمی کنگره هم در ادامه این نشست که به صورت آنلاین در آن حضور داشت، اظهار داشت: فارابی در جایگاه تاریخی و جغرافیایی مهمی قرار گرفته بود چونکه در دورانی که عقلانیت بشری با آنچه که در جهان اسلام در آغاز قرن سوم و چهارم نضج گرفته بود، حضور داشت. وی در بغداد اساتید بزرگی را دیده و علوم عقلی و نقلی و فلسفه را نزد آنها فرا گرفته بود. او همینطور شاهد مناظرات علمی و معرفتی بین جریان های مختلف فکری بوده و ناظر بر آنها آثاری را خلق کرده است.
وی ضمن اشاره به این که فارابی گزیده نویس است، اضافه کرد: بعضی از آثار او نقاط عطفی را در تاریخ اندیشه بوجود آورده است و نگاه جامعی به مدلهای عقلانیت و نسبت های علوم با یکدیگر داشته است. وی هم به آیات و روایات و هم به میراث عقلی تاریخ بشریت نظر داشته است.
پارسانیا با اعلان اینکه جهان اسلام امروز به شدت نیازمند وقوف به میراث تاریخی خود و افرادی مانند فارابی که در معرض مواجهه جریان های فکری مختلف بوده است، دارد، اظهار داشت: خصوصیت برجسته فارابی خلاقیت اوست ضمن این که معرفت علمی، عقل، عقلانیت، وحی و شهود را پاس می دارد و در نسبت این امور با معرفت عقلی نوآوری دارد.
وی متافیزیک و هستی شناسی را در قله معرفتی فارابی عنوان نمود و اظهار داشت: فارابی علاوه بر این که به جایگاه عقل و معرفت علمی توجه دارد اما فقه را خودِ علوم انسانی می داند. شجاعت و درایت و معرفت و تسلط او به حوزه های معرفتی موضوع هایی نیستند که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
رئیس شورای علمی کنگره با اعلان اینکه فارابی صرفاً یک فرد نست بلکه در امتداد تاریخ اندیشه بشری و جهان اسلام قرار می گیرد، اظهار داشت: امتداد فارابی در جریان فلسفی و عقلی جهان اسلام در ابن سینا، شیخ اشراق، صدرالمتالهین و علامه طباطبایی قابل مشاهده می باشد.
وی فارابی را در جغرافیای جهان اسلام و ایران دارای جایگاه مهم و هویت بخش دانست و اظهار داشت: باآنکه به موازات فارابی جریان های فکری دیگری وجود داشته است اما امتزاج و جامعیتی که بین عقل و نقل در اندیشه فارابی وجود دارد، بین آنها نیست. فارابی در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی ورود بسیاری دارد. او گزیده نویس است اما تفصیلی ترین آثار او در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی مانند آرای اهل مدینه فاضله است.
منبع:

1401/02/26
09:36:14
0.0 / 5
194
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
جاویدانی