آرشیو مطالب : سمینار

رایزن فرهنگی ایران در تایلند عنوان كرد:

تأسیس دارالقرآن الزهرا(س) در تایلند

تأسیس دارالقرآن الزهرا(س) در تایلند

دومین مفتی اداره مسلمانان قزاقستان درگذشت

دومین مفتی اداره مسلمانان قزاقستان درگذشت
در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد

تاسیس مركز پژوهشی علم و الهیات

تاسیس مركز پژوهشی علم و الهیات
توسط انتشارات سروش؛

تحلیل پسااستعماری نگاه های شرق شناسانه به سینمای ایران چاپ شد

تحلیل پسااستعماری نگاه های شرق شناسانه به سینمای ایران چاپ شد

برگزاری دو سمینار با موضوعات قیام امام حسین (ع) و نرمال سازی رابطه امارات و رژیم صهیونیستی

برگزاری دو سمینار با موضوعات قیام امام حسین (ع) و نرمال سازی رابطه امارات و رژیم صهیونیستی
عضو مجلس علمای اندونزی:

اقتدار ایران مرهون تبعیت از قرآن كریم است

اقتدار ایران مرهون تبعیت از قرآن كریم است
دیروز در مینسك صورت گرفت؛

افتتاح ششمین كنگره بین المللی كتابخانه بعنوان یك پدیده فرهنگی

افتتاح ششمین كنگره بین المللی كتابخانه بعنوان یك پدیده فرهنگی
یادداشت وارده

فرهنگ ما متفنن پرور شده، بجای هیاهو درباره متفكران كتاب بنویسیم

فرهنگ ما متفنن پرور شده، بجای هیاهو درباره متفكران كتاب بنویسیم
جاویدانی